ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇBİR DEĞERİ YOKTUR!!! SORU: Ara dinlenmesini makinaların başında geçiren işçinin bu süresi iş süresinden sayılır mı? CEVAP: İşçi ara dinlenmesi sırasında fiilen çalışmasa bile işin veya makinanın başında çıkacak iş için veya arıza ya da tehlike anında müdahale için bekletiliyorsa, bu süre iş süresinde sayılır […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇBİR DEĞERİ YOKTUR!!! SORU: Asıl işverenler, alt işverenlerden her ay hangi belgeleri istemelidir? CEVAP: İşverenler, alt işverene iş vermeleri hâlinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla ayrıca […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: Kıdem Tazminatı Fon Kanunu yürürlüğe girdiğinde hangi hallerde kıdem tazminatı hemen alınamayacaktır? CEVAP: Kıdem Tazminatı Fon Kanunu yürürlüğe girdiğinde; işçinin askere gitmesi, kadın işçinin evlenmesi, 8.9.1999 tarihi öncesi sigortalı olup 15 yıl hizmet ve 3600 prim ödeme gün sayısını tamamlayıp yaşını […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: Vardiyalı çalışılan işyerlerinde işverenler, doğum yapmış kadın işçilerin kısmi süreli çalışma talebini karşılamak zorunda mıdır? CEVAP: Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde (vardiyalı) işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde, doğum sonrası kısmi süreli çalışma talebi, işverenin […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye hafta tatili ücreti ödenir mi? CEVAP: Kısmi süreli çalışan işçiye, işyerinde hafta tatilinden önceki günlerde çalışması halinde çalıştığı süreyle orantılı olarak hafta tatili ücretinin ödenmesi gerekir. Örneğin haftanın 6 günü günde 5 saat […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: Belirli süreli iş sözleşmesi işçi tarafından haksız feshedilirse, işveren tazminat talebinde bulunabilir mi? CEVAP: İşçi, haklı sebep olmaksızın işe başlamadığı veya aniden işi bıraktığı taktirde işveren, aylık ücretin dörtte birine eşit bir tazminat isteme hakkına sahiptir. İşverenin, ayrıca ek zararlarının […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: İşverence hazırlanan işyeri iç yönetmelikleri işçinin onayına tabi midir? CEVAP: İş sözleşmesinin yapılmasından sonra işveren tarafından yürürlüğe konulan iç yönetmelik, işçilerin açık veya örtülü onayları ile iş sözleşmesinin eki haline gelir. İş sözleşmesinin kurulmasından önce hazırlanmış ancak işçilere […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: Kadın işçi tarafından analık izni sonrası talep edilen 6 aylık ücretsiz izin işverence karşılanmazsa, işçiye haklı nedenle fesih hakkı doğar mı? CEVAP: İş Kanunu m.74/6‘da öngörülen “isteği halinde kadın işçiye, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: İşverence, ekonomik kriz gerekçe gösterilerek uygulanacak ücretsiz izin prosedürü nasıl olmalıdır? CEVAP: İş Kanunu m.22/1 ‘de öngörülen yöntem ile işçilerin onayının alınmış olması ve işçiler onay verse dahi ücretsiz izin uygulama süresinin belirli olması gerekir. Aksi taktirde, işçiler bu süreye ilişkin […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: İhbar süreleri sözleşme ile azami ne kadar artırılabilir? CEVAP: İhbar süreleri nispi emredici nitelikte olduğu için sözleşme ile artırılabilir. Ancak ihbar sürelerinin ne kadar artırılabileceği ile ilgili yasada bir üst sınır öngörülmemiştir. Yargıtay’a göre ise, ihbar sürelerinin üst sınırı ihbar […]

Lütfi İnciroğlu - İnciroğlu Danışmanlık © 2016 İnciroğlu Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri