2017 YILI ASGARİ ÜCRETİ

BRÜT ASGARİ ÜCRET

01.01.2017-31.12.2017

1.777,50 TL
NET ASGARİ ÜCRET

01.01.2017-31.12.2017

1.404,06 TL

İŞVERENE MALİYETİ

01.01.2017-31.12.2017

2.088,56 TL

ASGARİ NET ÜCRETİN HESABI (TL/AY) 01.01.2017-31.12.2017

ASGARİ ÜCRET 1.777,50
SGK PRİMİ % 14 248,85
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 17,78
GELİR VERGİSİ %15 (*) 93,32
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 133,31
DAMGA VERGİSİ % 0759 13,49
KESİNTİLER TOPLAMI 373,44
NET ASGARİ ÜCRET (**) 1.404,06

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 1.777,50
SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***) 275,51
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 35,55
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (****) 2.088,56

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete (133,31) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.

 

2016 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

Bekâr 133,31
 Evli, Eşin Geliri Olan, 133,31
 Evli, Eşin Geliri Olan,Bir Çocuk 153,31
 Evli, Eşin Geliri Olan,İki Çocuk 173,31
 Evli, Eşin Geliri Olan,Üç Çocuk 199,97
 Evli, Eşin Geliri Olan,Dört Çocuk 226,63
 Evli, Eşin Geliri Olan,Beş Çocuk 209,99
 Evli, Eşin Geliri Olmayan, 159,98
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,Bir Çocuk 179,97
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,İki Çocuk 199,97
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,Üç Çocuk 226,63
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,Dört Çocuk 226,63
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,Beş Çocuk 226,63

 

Lütfi İnciroğlu - İnciroğlu Danışmanlık © 2016 İnciroğlu Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri