Pratik Bilgiler

İşverenlerin Bilmesi Gereken Temel Bilgiler

4857 SAYILI İŞ KANUNU VE İLGİLİ MEVZUATA GÖRE İŞVERENLERİN BİLMESİ GEREKENLER   1-İŞYERİ VE SİGORTALI BİLDİRİMİ: İşverenler tarafından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8, 9 ve 11. maddelerine göre, işyeri ve sigortalılara ilişkin bildirimler Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmalıdır. 2-İŞ SÖZLEŞMESİ: 4857 Sayılı Kanununun 8. maddesine göre süresi 1 yıl veya daha […]

Bunları biliyor musunuz ???

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ??? İşveren, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Ayrıca işverenler sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlü olduğunu, Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık […]

Lütfi İnciroğlu - İnciroğlu Danışmanlık © 2016 İnciroğlu Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri