Engelli ve Eski Hükümlüler

ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI VE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJI

  ENGELLİLİK  İNDİRİMİ TUTARLARI (Gelir Vergisi Kanunu 31. Madde) Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgari % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgari % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve aşağıda engellilik dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir. […]

ENGELLİLERLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

ENGELLİLERLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR İşe Yerleştirilme Taleplerini Karşılama Yetkisi Hangi Kurumlar dadır? Engelli kişilerin devlet memuru olarak istihdamları Devlet Personel Başkanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, işçi olarak istihdamları ise Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından yapılmaktadır. Kamu veya Özel Sektörde İşçi Olmak İçin Ne Yapılmalıdır? İkametgâhınızın bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu […]

ENGELLİLERİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMEDEKİ HAKLARI

ENGELLİLERİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMEDEKİ  HAKLARINI BİLİYOR MUSUNUZ ?  14 Temmuz 2009 tarihli 15137 karar sayılı uluslararası sözleşmenin 27. Maddesinde ÖZÜRLÜLERİN ÇALIŞMA ve İSTİHDAM  konusu  aşağıda gibi belirtilmiştir ; Taraf Devletler engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında çalışma hakkına sahip olduğunu kabul eder. Bu hak, engellilerin, açık, bütünleştirici ve erişilebilir bir iş piyasası ve çalışma ortamında serbestçe seçtikleri bir […]

ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANANLARIN HAKLARI

ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN İSENİZ? KİMLER ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU SAYILIR? Yurtiçinde işe yerleştirme hizmetleri hakkında yönetmelik hükümlerine göre, Engelli: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri […]

Lütfi İnciroğlu - İnciroğlu Danışmanlık © 2016 İnciroğlu Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri