Bilgilendirme Platformu

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: Yaşlılık aylığına hak kazanan ve belirli bir yaşa gelen işçilerin iş sözleşmesi hangi hallerde feshedilebilir? CEVAP: İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında ve Türk Borçlar Kanunu’nda, işçinin çalışma yaşına “üst sınır” getiren bir düzenleme bulunmamaktadır. Çünkü emekliliğin bir hak olduğu, yükümlülük olmadığı kabul edilmektedir. Doktrinde çoğunluk ve Yargıtay, yüksek zihinsel, fiziksel ve psikolojik efor gerektiren iş […]

Lütfi İnciroğlu - İnciroğlu Danışmanlık © 2016 İnciroğlu Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri