DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SUNULAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

 • İş Hukuku
 • Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Hukuku
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
 • Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Yabancı Çalışma İzinleri Hukuku
 • İstihdam ve İşbaşı Eğitim Programları
 • İstihdam Teşvik Uygulamaları
 • DENETİM HİZMETLERİMİZ
 • İşyeri/işletmelere konusunda uzman sosyal ve teknik denetim elemanları ile resmi denetimlere ön hazırlık amacıyla; aşağıda belirtilen mevzuat açısından “ÜÇÜNCÜ GÖZ “olarak denetimler yapılmaktadır.
  1. 4857 sayılı İş Kanunu ve İlgili Yönetmelikler,
  2. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve İlgili Yönetmelikler,
  3. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İlgili Yönetmelikler,
  4. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve İlgili Yönetmelikler,
  5. 5510 sayılı SSGSS Kanunu ve ilgili mevzuatlar,
  6. İşveren ile çalışan arasında ortaya çıkabilecek her türlü iş uyuşmazlıkları,
  7. İş sözleşmesinin revizyonu,
  8. İşyeri iç yönetmeliği, disiplin yönetmeliği ve benzeri düzenlemelerin kontrolü,
  9. İşçilere yapılacak bildirim formatlarının hazırlanması,
  10. İş kazası süreç takibi ve değerlendirilmesi,
  11. İdari para cezaları,
  12. Bordrolama ve ödemelerin niteliği,
  13. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi,
  14. İşyerlerinin tescil, devir, nakil, intikal, kapanma işlemleri,
  15. İlişiksizlik belgesi verilmesi,
  16. Asgari İşçilik Hesaplama
  17. İhale katılımlarında gerekli olan “Borcu yoktur” işlemleri başta olmak üzere,
  18. Her türlü yasal gereklilik hakkında

  Bağımsız Denetim ve Raporlama hizmeti vermektedir.

 • EĞİTİM KONULARI
 • TEMEL KAVRAMLARİşçi, İşveren, İşyeri, İşveren vekili,
  Asıl-Alt İşveren ilişkisinin yasal dayanakları,İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİBelirli-belirsiz iş sözleşmeleri,
  Tam-Kısmı Süreli İş sözleşmeleri
  Çağrı Üzerine Çalışma sözleşmesi,

  Uzaktan Çalışma İş Sözleşmesi

  İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEKLERİ VE HAZIRLANMASI

  Belirli Süreli iş sözleşmesi,
  Belirsiz Süreli iş sözleşmesi,
  Tam Süreli iş sözleşmesi,
  Kısmi Süreli iş sözleşmesi,
  Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi,

  Uzaktan Çalışma İş Sözleşmesi,

  ÇALIŞMA DÖNEMİ UYGULAMALARI

  Personelin İşe alınması ve Personel özlük dosyası,
  Çalışma Sürelerinin düzenlenmesi,

  FORUM VE BELGE ÖRNEKLERİ

  Personel özlük dosyasında bulunması gereken belge örnekleri,
  Personel Devam Kontrol Belgesi Örnekleri,
  Devamsızlık Tespit Tutanağı Örnekleri,
  İşe Geç Gelme Tespit Tutanağı Örnekleri,
  Çalışma Kurallarına Uymayan Davranışların Tespit Şekli,

  ÜCRET ŞEKİLLERİ VE ÜCRETİN ÖDENMESİ

  Ücret nedir ve Ücret şekilleri ve uygulama alanları,
  Ücretin Saklı Kısmı ve Ücret Kesme Yükümlülüğü,

  FAZLA ÇALIŞMA

  Fazla Çalışma,
  Fazla Sürelerle Çalışma,

  YILLIK İZİNLER

  Yıllık Ücretli izin hakkı, süreleri ve izin kullanma,
  Yıllık izin için çalışılmış kabul edilen günler ve iznin uygulanması,
  Yıllık İzin Ücreti, İşten ayrılmada izin ücreti

  FAZLA ÇALIŞMA VE YILLIK İZİN UYGULAMALARI

  Fazla Çalışma Onay örnekleri,
  Fazla Çalışma Talep örnekleri,
  Yıllık İzin Talep Formu örnekleri,
  Ücretsiz İzin Talep Formu örnekleri,
  Yıllık İzin Belgesini Örnekleri,

  İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERME ŞEKİLLERİ

  İstifa, Ölüm, Emeklilik, Askerlik nedeniyle fesihler,
  Belirli-belirsiz süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,
  İşçinin ve işverenin haklı nedenle sözleşmenin feshi,
  İşçinin Yetersizliğinden, davranışlarından işyerinden kaynaklanan fesihler,
  Fesih bildirimi şekilleri,

  İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERDİRME UYGULAMALARI

  İşe davet ihtarname örnekleri,
  İş akdini sonlandırma ihtarname örnekleri,

  İbraname örnekleri,

  Çalışma Belgesi Örnekleri,

  HESAPLAMALAR

  Hafta ve genel tatillerin ücret hesabı,

  Fazla çalışma ücret hesabı,

  İhbar ve kıdem tazminatı hesabı

  Yıllık ücretli izin hesabı

  MOBBİNG

  Psikolojik Taciz Kavramı

  Psikolojik Taciz Türleri

  Psikolojik Tacizi önlemeye Yönelik Veya Psikolojik Tacize Yönelik Hukuki Yollar

  Yargıtay Kararlarından Örnekler

  İŞSİZLİK SİGORTASI

  İşsizlik Sigortası Kavramı

  İşsizlik Sigortasından Yararlanma Koşuları

  İşsizlik Sigortası Yardımları

  Kısa Çalışma Kavramı

  Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Koşulları

  Yargıtay Kararlarından Örnekler

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  Kişisel verilerin korunmasının kapsamı

  Kişisel verilerin korunmasına aykırılığın hukuki sonuçları

  TEKNİK DESTEK

  1. İşe alma ve işten çıkarma sürecinde yasal danışmanlık desteği
  2. Fesih bildirimlerinin ve ibranamelerinin düzenlenmesi,
  3. Haklı, haksız, geçerli, geçersiz fesih usullerinin gözetimi,
  4. Meydana gelebilecek iş kazalarında işverenin yönlendirilmesi, bilirkişi raporlarının teknik olarak incelenmesi,
  5. ÇSGB teftişlerine işyerinin hazırlanması, teftişe nezaret etmek ve teftiş sonrası teknik destek,
  6. İdari para cezalarına itiraz sürecinde teknik destek,
  7. İdari para cezalarına ilişkin uzlaşma prosedürlerinde danışmanlık hizmeti vermek,
  8. Yasal yazışma formatlarının hazırlanması,
  9. Çalışma koşullarının belirlenmesi, izin hakları, ücretlendirme yöntemleri vb. yasal prosedürleri hakkında işverenin bilgilendirilmesi,
  10. Görev tanımlarının revizyonları,
  11. Şirket İç Yönetmeliğinin hazırlanması,
  12. Disiplin Yönetmeliğinin hazırlanması,
  13. İNCİROĞLU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ Uzmanları tarafından telefon ve mail v.b. yolu ile teknik destek.

   

Lütfi İnciroğlu - İnciroğlu Danışmanlık © 2016 İnciroğlu Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri