Month – Eylül 2017

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: İşyerinde mobbinge uğrayan işçi, çalışmaktan kaçınabilir mi? CEVAP: İşyerinde işçiye uygulanan mobbing, iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin ruh ve beden bütünlüğünü tehlikeye sokacak ciddi ve yakın bir tehlike oluşturuyorsa, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı yerde işverene başvurarak durumun tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Talebi yönünde karar verilmesi halinde, gerekli […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: İşçi yıllık ücretli iznini dilediği zaman kullanabilir mi? CEVAP: İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, işçi iznini dilediği zaman kullanamaz. İşverenin izinin kullanılacağı süreyi ve zamanı belirleme yetkisi vardır. Buna rağmen işçinin izin dilekçesi verip işverenin bunu kabul etmesini beklemeden işten ayrılması halinde, iş sözleşmesini o tarihte feshettiğini gösterir.  

Lütfi İnciroğlu - İnciroğlu Danışmanlık © 2016 İnciroğlu Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri