ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: İşveren, çalışanları arasından uzmanlık belgesine sahip birini re’sen iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirebilir mi? CEVAP: İşverenin, işyerinde mevcut çalışanları arasından uzmanlık belgesine sahip bir çalışanını iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirmesi çalışma koşullarında esaslı değişikliğe yol açar. Bu nedenle böyle bir görevlendirmenin İşK.m.22 hükümlerine göre yapılması ve çalışanın onayının alınması gerekir.

Yazar | 2017-11-29T14:03:06+00:00 27 Eylül 2017|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: İşveren, işyeri giriş ve çıkışında işçilerin rızasını almadan kapı denetimi ve üst araması yaptırabilir mi? CEVAP: İşverenin yönetim hakkına dayanarak işyerine giriş ve çıkışlarda işçilerin üstlerinin ve eşyalarının aranması için talimat vermesi kişi özgürlüğüne müdahale sayılır. Ancak arama gerçekten işyeri güvenliğinin sağlanması ve korunması amacına dayanıyorsa üstün yarar ilkesi gereği işçinin rızasının alınması gerekmez. Ayrıca

Yazar | 2017-09-22T11:02:58+00:00 22 Eylül 2017|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: İşyerinde mobbinge uğrayan işçi, çalışmaktan kaçınabilir mi? CEVAP: İşyerinde işçiye uygulanan mobbing, iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin ruh ve beden bütünlüğünü tehlikeye sokacak ciddi ve yakın bir tehlike oluşturuyorsa, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı yerde işverene başvurarak durumun tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Talebi yönünde karar verilmesi halinde, gerekli

Yazar | 2017-09-13T07:14:10+00:00 13 Eylül 2017|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: İşçi yıllık ücretli iznini dilediği zaman kullanabilir mi? CEVAP: İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, işçi iznini dilediği zaman kullanamaz. İşverenin izinin kullanılacağı süreyi ve zamanı belirleme yetkisi vardır. Buna rağmen işçinin izin dilekçesi verip işverenin bunu kabul etmesini beklemeden işten ayrılması halinde, iş sözleşmesini o tarihte feshettiğini gösterir.  

Yazar | 2017-09-06T14:17:09+00:00 6 Eylül 2017|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum