ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: Yaşlılık aylığına hak kazanan ve belirli bir yaşa gelen işçilerin iş sözleşmesi hangi hallerde feshedilebilir? CEVAP: İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında ve Türk Borçlar Kanunu’nda, işçinin çalışma yaşına “üst sınır” getiren bir düzenleme bulunmamaktadır. Çünkü emekliliğin bir hak olduğu, yükümlülük olmadığı kabul edilmektedir. Doktrinde çoğunluk ve Yargıtay, yüksek zihinsel, fiziksel ve psikolojik efor gerektiren iş

Yazar | 2017-10-04T17:34:32+00:00 30 Ağustos 2017|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışan işçilerin isim listeleri ile işe başlamadan önce alınan periyodik sağlık raporları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirilecek mi? CEVAP: Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinde yapılan değişiklik sonucu artık işverenler, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her

Yazar | 2017-08-23T08:07:52+00:00 23 Ağustos 2017|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: İşçinin eksik ödenen ücrete ihtirazı kayıt koymaması düşük ücreti kabul ettiği anlamına gelir mi? CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22 nci maddesinin yürürlüğe girmesinden itibaren, İş Hukukunda “zımni kabul, işyeri şartı haline gelme “müessesesi ortadan kalkmıştır. İşçi aleyhine iş şartlarında yapılacak aleyhe değişikliklerin 4857 sayılı Kanunun 22 inci maddesindeki prosedüre uygun olarak yapılması gerekir. Yani işçinin

Yazar | 2017-08-16T08:52:50+00:00 16 Ağustos 2017|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

ÇARŞAMBA'NIN SORUSU SORU: İşveren, işyerinde işçiyi hangi hallerde elektronik gözetleyebilir? CEVAP: İşverenin işçi hakkında elektronik gözetleme sonucu elde ettiği bilgiler, kişisel veri niteliğinde olduğundan, işyerinde işçiyi elektronik gözetleyebilmesi için hukuka uygunluk sebeplerinin bulunması gerekir. Hukuka uygunluk sebepleri; yasanın izin vermesi, işçinin onayı ve işverenin üstün nitelikli yararıdır. Bu sebepler olmadıkça işçi işyerinde elektronik olarak gözetlenemez. Ayrıca işçi,

Yazar | 2017-08-02T08:23:16+00:00 2 Ağustos 2017|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum