Month – Mayıs 2017

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: Kıdem Tazminatı Fon Kanunu yürürlüğe girdiğinde hangi hallerde kıdem tazminatı hemen alınamayacaktır? CEVAP: Kıdem Tazminatı Fon Kanunu yürürlüğe girdiğinde; işçinin askere gitmesi, kadın işçinin evlenmesi, 8.9.1999 tarihi öncesi sigortalı olup 15 yıl hizmet ve 3600 prim ödeme gün sayısını tamamlayıp yaşını […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: Vardiyalı çalışılan işyerlerinde işverenler, doğum yapmış kadın işçilerin kısmi süreli çalışma talebini karşılamak zorunda mıdır? CEVAP: Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde (vardiyalı) işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde, doğum sonrası kısmi süreli çalışma talebi, işverenin […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye hafta tatili ücreti ödenir mi? CEVAP: Kısmi süreli çalışan işçiye, işyerinde hafta tatilinden önceki günlerde çalışması halinde çalıştığı süreyle orantılı olarak hafta tatili ücretinin ödenmesi gerekir. Örneğin haftanın 6 günü günde 5 saat […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: Belirli süreli iş sözleşmesi işçi tarafından haksız feshedilirse, işveren tazminat talebinde bulunabilir mi? CEVAP: İşçi, haklı sebep olmaksızın işe başlamadığı veya aniden işi bıraktığı taktirde işveren, aylık ücretin dörtte birine eşit bir tazminat isteme hakkına sahiptir. İşverenin, ayrıca ek zararlarının […]

Lütfi İnciroğlu - İnciroğlu Danışmanlık © 2016 İnciroğlu Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri