ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: İşverence hazırlanan işyeri iç yönetmelikleri işçinin onayına tabi midir? CEVAP: İş sözleşmesinin yapılmasından sonra işveren tarafından yürürlüğe konulan iç yönetmelik, işçilerin açık veya örtülü onayları ile iş sözleşmesinin eki haline gelir. İş sözleşmesinin kurulmasından önce hazırlanmış ancak işçilere

Yazar | 2017-04-19T08:38:46+00:00 19 Nisan 2017|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: Kadın işçi tarafından analık izni sonrası talep edilen 6 aylık ücretsiz izin işverence karşılanmazsa, işçiye haklı nedenle fesih hakkı doğar mı? CEVAP: İş Kanunu m.74/6‘da öngörülen “isteği halinde kadın işçiye, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik

Yazar | 2017-04-12T08:33:27+00:00 12 Nisan 2017|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: İşverence, ekonomik kriz gerekçe gösterilerek uygulanacak ücretsiz izin prosedürü nasıl olmalıdır? CEVAP: İş Kanunu m.22/1 ‘de öngörülen yöntem ile işçilerin onayının alınmış olması ve işçiler onay verse dahi ücretsiz izin uygulama süresinin belirli olması gerekir. Aksi taktirde, işçiler bu süreye ilişkin

Yazar | 2017-04-05T08:53:50+00:00 5 Nisan 2017|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum