ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: İhbar süreleri sözleşme ile azami ne kadar artırılabilir? CEVAP: İhbar süreleri nispi emredici nitelikte olduğu için sözleşme ile artırılabilir. Ancak ihbar sürelerinin ne kadar artırılabileceği ile ilgili yasada bir üst sınır öngörülmemiştir. Yargıtay’a göre ise, ihbar sürelerinin üst sınırı ihbar

Yazar | 2017-03-29T11:50:25+00:00 29 Mart 2017|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: İş davasında hâkim fazla çalışma ücretinin tespitinde hangi hallerde takdiri indirim uygulayamaz? CEVAP: Yargıtay’ın son yıllarda fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde, indirim yapılması gerektiği istikrar kazanan uygulamasıdır. Ancak, fazla çalışmanın takdiri delil niteliğindeki

Yazar | 2017-03-22T07:10:19+00:00 22 Mart 2017|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: İş mahkemelerinin verdikleri kararlara karşı her koşulda istinaf mahkemelerine itiraz edilebilir mi? CEVAP: İş mahkemelerince verilecek usule veya esasa dair nihai kararlara karşı istinaf yolu açıktır. Ancak miktar veya değeri 3000 TL’yi geçmeyen malvarlığı (alacak) davalarına ilişkin kararlar kesin

Yazar | 2017-03-08T07:17:20+00:00 8 Mart 2017|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: İşçiye davranışları nedeniyle ihtar verilmeden önce savunması alınmalı mıdır? CEVAP: 4857 sayılı Kanun, işverene savunma alma yükümlülüğünü sadece iş sözleşmesinin feshinden önce yüklemektedir. İşveren, işçiye ihtar vermeden önce savunmasını almakla yükümlü değildir. Dolayısıyla, işçiye davranışı nedeniyle ihtar verilirken, savunmasının

Yazar | 2017-03-01T07:29:09+00:00 1 Mart 2017|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum