ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: Asgari süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından sona erdirilmesi halinde, işçi iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilir mi? CEVAP: Asgari süreli sözleşmeler, tarafların bildirimli fesih haklarını asgari bir süre için ortadan kaldırdıkları belirsiz süreli sözleşmelerdir. Asgari sürenin bitimi ile sözleşme kendiliğinden sona

Yazar | 2017-01-25T06:44:20+00:00 25 Ocak 2017|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: Alt işveren işçisinin ölümlü iş kazasından asıl işverenin cezai sorumluluğu var mıdır? CEVAP: Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı her türlü yükümlülüklerinden değil, sadece İş Kanunu, iş sözleşmesi ve alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerinden sorumludur.

Yazar | 2017-01-18T06:32:23+00:00 18 Ocak 2017|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

TÜRKİYE’NİN AVRUPA’YA AÇILAN KAPISI EDİRNE

Lütfi İNCİROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Edirne Bölge Müdürü     TÜRKİYE'NİN AVRUPA'YA AÇILAN KAPISI EDİRNE (2006)   Marmara Bölgesi’nin Trakya kısmında yer alan Edirne, ilk olarak Traklar tarafından iskan edilmiş olup, 1361 yılında ise, Balkanlar'da yayılan Türklerin egemenliğine girmiştir. Edirne, Güneyinde Ege denizi, kuzeyde Bulgaristan, batıda Yunanistan, doğuda Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale ileri ile çevrilidir.

Yazar | 2017-01-15T18:25:23+00:00 15 Ocak 2017|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: İşçinin ücretine haciz konması geçerli fesih nedeni midir? CEVAP: İşçinin ücretine haciz konması işyerinde iş akışını bozacak şekilde olumsuzluklara yol açmıyorsa, iş ilişkisinin işveren açısından sürdürülebilirliğini önemli ölçüde etkilemiyorsa, geçerli bir fesih nedeni sayılmaz.  

Yazar | 2017-01-11T06:40:35+00:00 11 Ocak 2017|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum