Month – Ocak 2017

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: Asgari süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından sona erdirilmesi halinde, işçi iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilir mi? CEVAP: Asgari süreli sözleşmeler, tarafların bildirimli fesih haklarını asgari bir süre için ortadan kaldırdıkları belirsiz süreli sözleşmelerdir. Asgari sürenin bitimi ile sözleşme kendiliğinden sona […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: Alt işveren işçisinin ölümlü iş kazasından asıl işverenin cezai sorumluluğu var mıdır? CEVAP: Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı her türlü yükümlülüklerinden değil, sadece İş Kanunu, iş sözleşmesi ve alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerinden sorumludur. […]

TÜRKİYE’NİN AVRUPA’YA AÇILAN KAPISI EDİRNE

Lütfi İNCİROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Edirne Bölge Müdürü     TÜRKİYE’NİN AVRUPA’YA AÇILAN KAPISI EDİRNE (2006)   Marmara Bölgesi’nin Trakya kısmında yer alan Edirne, ilk olarak Traklar tarafından iskan edilmiş olup, 1361 yılında ise, Balkanlar’da yayılan Türklerin egemenliğine girmiştir. Edirne, Güneyinde Ege denizi, kuzeyde Bulgaristan, batıda Yunanistan, doğuda Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale ileri ile çevrilidir. […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: İşçinin ücretine haciz konması geçerli fesih nedeni midir? CEVAP: İşçinin ücretine haciz konması işyerinde iş akışını bozacak şekilde olumsuzluklara yol açmıyorsa, iş ilişkisinin işveren açısından sürdürülebilirliğini önemli ölçüde etkilemiyorsa, geçerli bir fesih nedeni sayılmaz.  

Bireysel Emeklilik Sigortasına Otomatik Katılım Uygulaması Başladı

2 Ocak 2016 tarihli ve 29936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların İşverenleri Aracılığı İle Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan hükümlere göre, iş yerlerinde 45 yaşını doldurmamış çalışanların otomatik BES’e dahil edilmelerine ilişkin esaslar belirlendi. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında özel sektör işverenleri yanında […]

Lütfi İnciroğlu - İnciroğlu Danışmanlık © 2016 İnciroğlu Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri