ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: İşe iade davasını kazanan işçinin, işe başlamak için on iş günü içinde işverene şahsen başvurması zorunlu mudur? CEVAP: İşe iade davasını kazanan işçinin kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması zorunludur (İşK

Yazar | 2016-11-23T08:46:06+00:00 23 Kasım 2016|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: İşçilerin ihbar ve kıdem tazminatının tamamı haczedilebilir mi? CEVAP: İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez (İşK. m.35). Bununla birlikte ücretten sayılan ikramiye, prim ve toplu iş sözleşmesi farkı gibi ödemelerin de ancak dörtte biri haczedilebilir. Buna karşılık ücret niteliği

Yazar | 2016-11-16T07:19:25+00:00 16 Kasım 2016|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: Belirli süreli iş sözleşmesinin süresinden önce işveren tarafından, haklı olmayan bir sebeple feshinde ödenen bakiye ücret için faiz ve sigorta primi ödenmesi gerekir mi? CEVAP: Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin iş sözleşmesi süresi bitmeden işveren tarafından, haklı sebep

Yazar | 2017-10-04T14:45:04+00:00 9 Kasım 2016|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: İşveren elektronik gözetleme sonucu elde ettiği delilleri iş uyuşmazlığında geçerli delil olarak kullanabilir mi? CEVAP: İşveren elektronik araçlar yardımıyla işçiyi çalıştığı işyerinde denetim hak ve yükümlülüğü kapsamında gözetleme hakkına sahiptir. Ancak işveren hukuka aykırı biçimde işçiyi işyerinde elektronik olarak gözetleyerek, işçinin

Yazar | 2016-11-02T07:24:57+00:00 2 Kasım 2016|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum