ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: Olağanüstü halin uygulandığı durumlarda, işverenlerin işçi çıkartırken herhangi bir makamdan izin alma yükümlülüğü var mıdır? CEVAP: Çalışma hayatında OHAL süresi boyunca iş sözleşmelerinin güvence altına alınabilmesi amacıyla; işçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi veya feshi dışında, işverenlerin işçi çıkarma istekleri

Yazar | 2016-07-27T09:54:24+00:00 27 Temmuz 2016|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: Hastalık sebebiyle uzun süre rapor kullanmak zorunda kalan işçinin yıllık izin hakkı nasıl etkilenir? CEVAP: Uğranılan kaza veya hastalık sebebiyle işçinin uzun süre işe gidememesi halinde, o tarihteki hizmet süresine göre hesaplanacak bildirim süresine altı hafta daha eklenir ve eğer raporlu olunan süre bu şekilde hesaplanacak süreden daha fazla ise, fazla olan kısım yıllık

Yazar | 2016-07-21T10:58:53+00:00 21 Temmuz 2016|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: Ücreti asgari ücretin üzerinde olmasına rağmen, ücret bordrosunu ihtirazi kayıt öne sürmeksizin imzalayan işçi, gerçek ücretini tanık göstererek ispatlayabilir mi? CEVAP: İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler dikkate alınır ve tanık beyanları da gözetilerek gerçek ücret ispatlanır.      

Yazar | 2016-07-06T09:59:00+00:00 6 Temmuz 2016|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum