ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: İşverenler, işyerinde iş güvenliği uzmanı belgesine sahip bir çalışanını rızası olmadan iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirebilir mi? CEVAP: İşveren tarafından re’sen görevlendirilen iş güvenliği uzmanı hukuki, cezai ve idari sorumluluklar yükleneceğinden bu görev çalışma koşullarında kural olarak “esaslı değişiklik” oluşturur. Bu nedenle İş Kanununun 22 nci maddesinin uygulanması ve işçinin onayının alınması gerekir. İşçi

Yazar | 2016-06-29T08:47:07+00:00 29 Haziran 2016|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: İşverenler Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile sorumsuzluk anlaşması yapabilirler mi? CEVAP: İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet satın alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinde dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludurlar. Bu durumda OSGB’lerinin hafif kusur dâhil

Yazar | 2016-06-24T08:54:24+00:00 24 Haziran 2016|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum