ÇALIŞANLARIN DOĞUMA BAĞLI HAKLARINDA NE DEĞİŞTİ?

Lütfi İNCİROĞLU[1]   ÇALIŞANLARIN DOĞUMA BAĞLI HAKLARINDA NE DEĞİŞTİ? ÖZET Çalışma hayatının bütün alanlarında aktif rol oynayan kadın işçilerin, doğuma bağlı haklarıyla ilgili olarak 1936 yılında yürürlüğe giren 3008 sayılı ilk İş Kanunundan günümüze kadar tarihi süreç içerisinde olumlu yönde gelişmeler yaşanmıştır. 3008 sayılı Kanunda “doğumdan önce üç ve doğumdan sonra üç hafta olmak üzere

Yazar | 2016-04-29T10:09:17+00:00 29 Nisan 2016|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

  SORU: İşçilerin yıllık ücretli izinleri en fazla kaça bölünerek kullandırılabilir?CEVAP: Kural olarak işverenin işçiye yıllık izin hakkını “sürekli” (aralıksız) bir şekilde kullandırma zorunluluğu devam etmektedir. Ancak, yıllık izinler tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullandırılabilir. Yeni düzenlemeye göre, 10 günden sonraki izinlerin en çok 3’e bölünebilme kısıtı kaldırılmıştır (İşK.m.56 (Değişik:14.4.2016/6704/m.16)).

Yazar | 2016-04-27T12:07:18+00:00 27 Nisan 2016|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: Kıdem tazminatı borçlusu olan işverenin temerrüde düşürülmesi gerekir mi? CEVAP: Kıdem tazminatı borçlusu olan işverenin temerrüde düşmesi için, iş sözleşmesinin 1475 sayılı İşK. m14’de öngörülen hallerden biri ile sona ermiş olması yeterlidir. Kıdem tazminatı borcunu, iş sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte ödemeyen işvereni, temerrüde düşürmek için ayrıca ihtara gerek bulunmamaktadır.

Yazar | 2016-04-21T11:43:13+00:00 21 Nisan 2016|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

KAMU ÇALIŞANLARINA DOĞUM SEBEBİYLE VERİLECEK İZİNLER

DOĞUM SEBEBİYLE VERİLECEK İZİNLER  A) ANALIK İZNİ Kamu görevlilerinin doğum ve evlat edinme sebebiyle verilecek izinlerin kullanımıyla ilgili uygulama tebliği 13 Nisan 2016 Çarşamba günü 29683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (Değişik:29/1/2016/6663) 104 üncü maddesinin (A) fıkrasında, “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam

Yazar | 2016-04-18T12:54:58+00:00 18 Nisan 2016|Kategoriler: Kamu Çalışanları|0 Yorum

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

  SORU: İşçi ihbar bildiriminde bulunarak iş sözleşmesini feshettiğinde, kullanamadığı yıllık izinlerini ihbar süresi içerisinde kullanabilir mi? CEVAP: İhbar süreleri ile yeni iş arama izinlerinin yıllık ücretli izinlerle iç içe giremeyeceği hususu süreli feshin işveren tarafından yapılmasına özgü bir durumdur. Süreli fesih işçi tarafından yapılırsa, işçinin hak edip de kullanamadığı yıllık ücretli iznini bildirim süresi içinde kullanması

Yazar | 2017-10-04T14:45:15+00:00 13 Nisan 2016|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: İşçinin istirahat raporunu işverene bildirmeyerek işyerinde çalışmaya devam etmesi işverene fesih hakkı verir mi? CEVAP: İşçinin aldığı raporu işverene bildirmeyerek işyerinde çalışmaya devam etmesi ve hem SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği hem de işyerinde raporlu olduğu halde çalışarak işverenden ücret alması, ayrıca hasta olduğu halde çalışarak işyerinin güvenliğini tehlikeye düşürmesi işverene haklı nedenle fesih

Yazar | 2016-04-06T14:26:29+00:00 6 Nisan 2016|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum