ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

  SORU: Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler kötü niyet tazminatından yararlanabilirler mi? CEVAP: Kötü niyet tazminatı iş güvencesinden yararlanamayan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından kötü niyetli olarak feshinin hukuksal yaptırımıdır. Belirli süreli iş sözleşmelerinde süreli fesih söz konusu olamayacağı için bu sözleşmelere göre çalışan işçilerin kötü niyet tazminatından yararlanması söz konusu

Yazar | 2016-03-30T09:25:40+00:00 30 Mart 2016|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

  SORU: Evlilik nedeniyle kıdem tazminatını alarak işinden ayrılan kadın işçi başka bir işyerinde çalışabilir mi? CEVAP: Bir işyerinde çalışmakta iken, evlenen kadın işçi kıdem tazminatını alarak işinden ayrılmışsa, daha sonraki dönemlerde çalışma hakkını kaybettiğinden söz edilemez. Anayasal çalışma hakkı ve aile hayatı gerekleri dikkate alındığında, kadın işçinin tekrar çalışmaya başlamasında hukuki bir engel bulunmamaktadır.

Yazar | 2016-03-23T11:44:39+00:00 23 Mart 2016|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

HAFTANIN YORUMU

İşçi yıllık ücretli izinde iken, mazeret izni talep edebilir mi?  İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir. Bu izinlerin kullanılması olayın gerçekleşmesine bağlıdır. Dolayısıyla yıllık ücretli izin hakkını kullanırken işçinin eşinin doğum yapması veya kardeşinin

Yazar | 2016-03-16T15:31:13+00:00 16 Mart 2016|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

HAFTANIN YORUMU

Emeklilik sonrası çalışanların sigorta destek primi ödemesi kaldırıldı mı? SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında emekli ve yaşlılık aylığı almakta iken, aynı zamanda vergi mükellefi, şirket ortağı ve esnaf olarak kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya devam edenlerin aylıklarından yapılan % 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesintisi 29/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere kaldırılmıştır.  

Yazar | 2016-03-09T11:49:31+00:00 9 Mart 2016|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

HAFTANIN YORUMU

  İşverenler kadın işçilerin doğum sonrası kısmi süreli çalışma taleplerini karşılamak zorunda mıdır? İşverenler, kadın işçilerin doğum sonrası izinlerinin bitiminden sonra mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar en az bir ay önceden yazılı olarak talep etmeleri halinde, kısmi süreli çalışma taleplerini karşılamakla yükümlüdürler. Ayrıca kadın işçilerin bu talebi işveren açısından geçerli fesih nedeni

Yazar | 2016-03-02T20:06:34+00:00 2 Mart 2016|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

İşten Çıkış Kodunun Hatalı Seçimi Düzeltilebilir mi?

İşten Çıkış Kodunun Hatalı Seçimi Düzeltilebilir mi? Sigortalı İşten ayrılış Bildirgesinde çıkış kodunun,  iş sözleşmesinin sona erme durumuna uygun olarak seçilmesi gerekir. Ancak çıkış kodunun bazen hatalı olarak kodlandığı görülmektedir. Bu durumda iş sözleşmesinin sona erdiği tarihi takip eden 10 günlük süre içerisinde internet üzerinden elektronik ortamda düzeltme yapmak mümkündür. Ancak 10 günlük süre geçtikten

Yazar | 2016-03-02T10:41:09+00:00 2 Mart 2016|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

SGK EKSİK GÜN BİLDİRİM NEDENLERİ

SGK EKSİK GÜN BİLDİRİM NEDENLERİ Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinde 17 numaralı alana işten ayrılmış olan sigortalı için sigortalı işten ayrılış bildirgesinin Kuruma verildiği tarih itibariyle işten ayrıldığı aya ve bir önceki aya ait belge türü, prime esas kazanç (hak edilen ücret ve prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkak) yazılır. Eksik gün nedeni olarak aşağıdaki nedenlerden

Yazar | 2016-03-02T10:28:29+00:00 2 Mart 2016|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi 3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) 4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi 5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle 9- Malulen emeklilik

Yazar | 2016-03-02T10:26:03+00:00 2 Mart 2016|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞANLARIN SİGORTA DESTEK PRİMİ ÖDEMESİ KALDIRILDI MI?

EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞANLARIN SİGORTA DESTEK PRİMİ ÖDEMESİ KALDIRILDI MI? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6. maddesine 6663 sayılı Kanunla 29/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen (n) bendine göre, 1- SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında emekli ve yaşlılık aylığı almakta iken, aynı zamanda vergi mükellefi, şirket ortağı ve esnaf olarak kendi nam ve

Yazar | 2016-03-01T12:17:43+00:00 1 Mart 2016|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum