KADIN İŞÇİLERİN DOĞUMA BAĞLI YENİ HAKLARI

KADIN İŞÇİLERİN DOĞUMA BAĞLI YENİ HAKLARI NELERDİR? 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10 Şubat tarihli ve 2029620 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Kanunda kadın işçilere ve evlat edinen eşlere bir takım yeni haklar getirildi. Bilindiği üzere 4857 sayılı İş Kanununun 74. maddesine göre, kadın işçilerin

Yazar | 2016-02-29T11:01:19+00:00 29 Şubat 2016|Kategoriler: Makaleler|0 Yorum

HAFTANIN YORUMU

İşverenler, kadın işçilere istemeleri halinde, doğum sonrası haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin vermek zorunda mıdırlar? Kadın işçinin kullandığı doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren isteği halinde, çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla; birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise, yüz seksen gün süreyle işverence

Yazar | 2016-02-17T10:02:19+00:00 17 Şubat 2016|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

30 YILIN ÜZERİNDE HİZMETİ OLANLARIN EMEKLİ İKRAMİYELERİ

  Anayasa Mahkemesi 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu md 89/4'te yer alan emeklilik ikramiyesinde 30 yılı aşan hizmet sürelerinin hesaba katılmayacağı yönündeki hükmü 7 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak iptal etmiş; 30 yıl üzeri hizmeti bulunan emeklilerin bununla ilgili olarak SGK başvuruların reddolması üzerine emekliler davalarını açmıştı. Son olarak da Danıştay 11 inci Dairesi

Yazar | 2016-02-16T15:45:09+00:00 16 Şubat 2016|Kategoriler: Kamu Çalışanları|0 Yorum

2016 Yılı İdari Para Cezaları

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNDA YER ALAN İDARİ PARA CEZALARI   6735 SAYILI KANUNUN 23. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI(1.1.2016-12.8.2016) 2016 (TL) CEZA MİKTARI(13.8.2016-31.12.2016) 2016 (TL) Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için   8848   6.000 Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya   881   2.400 Çalışma izni olmaksızın bağımsız

Yazar | 2016-02-15T12:20:23+00:00 15 Şubat 2016|Kategoriler: Yabancı Çalışma İzinleri|0 Yorum

HAFTANIN YORUMU

Çalışanların periyodik sağlık muayeneleri kaç yılda bir tekrarlanır Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği göz önüne alınarak; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en

Yazar | 2016-02-10T16:50:10+00:00 10 Şubat 2016|Kategoriler: Çarşamba'nın Sorusu|0 Yorum

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NEDİR VE NASIL HESAPLANIR?

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NEDİR VE NASIL HESAPLANIR? Asgari geçim indirimi, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Kimler asgari geçim indirimi alabilir? Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler alabilecektir. Ancak, Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı, Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler, Başka bir kanun

Yazar | 2018-01-30T10:49:07+00:00 4 Şubat 2016|Kategoriler: Güncel Yazılar|0 Yorum
Load More Posts