Month – Ocak 2016

HAFTANIN YORUMU

İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği sigorta primlerinden nasıl mahsup edilir? 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin SGK ’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek […]

HAFTANIN YORUMU

  Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesi durumunda, faiz talep edilebilir mi? Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesini kabul eden işçi, bu konuda iradesinin fesada uğratıldığını ileri sürüp kanıtlamadığı sürece faiz hakkından vazgeçmiş sayılır. Taksitlerin zamanında ödenmesi durumunda ayrıca faize hak kazanılamaz. Ancak taksitlerin bir ya da bazılarının gününde ödenmemesi durumunda, hak kazanılan kıdem tazminatının tamamı için fesih […]

HAFTANIN YORUMU

Çalışma izni olmayan yabancı işçilerle imzalanan iş sözleşmeleri başlangıçtan itibaren geçersiz mi sayılır? 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun hükümlerine göre, bazı istisnalar hariç ülkemizde çalıştırılacak yabancılar için izin alınma zorunluluğu bulunmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni almadan yabancı istihdam eden işveren ile yabancı arasında imzalanan iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren geçersiz sayılmaz. Geçersizlik […]

Lütfi İnciroğlu - İnciroğlu Danışmanlık © 2016 İnciroğlu Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri