SURİYELİ MÜLTECİLER ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ?

SURİYELİ MÜLTECİLER ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ? Ülkelerinde devam eden iç savaş nedeniyle ülkemize kaçan Suriyelilerin ucuz iş gücü olarak görülmesi nedeniyle özellikle vasıfsız eleman ihtiyacı olan işletmeler tarafından kayıt dışı istihdam edildikleri gözlemlenmektedir. Misafir konumunda bulunan bu kişilerin ülkemizde çalışıp çalışamayacakları, çalışacak olmaları halinde çalışma izin belgesi almalarına gerek olup olmadığı, çalışma izin belgesi alınmaksızın çalıştırılmaları halinde

Yazar | 2015-11-30T14:34:52+00:00 30 Kasım 2015|Kategoriler: Yabancı Çalışma İzinleri|0 Yorum

SİGORTALILAR İÇİN YENİ SİSTEME GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI

S.S.K.   SİGORTALILARI İÇİN YENİ SİSTEME GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI 5510   – 01/05/2008 Tarihinden İtibaren Sigortalı Olanlar İçin – 4/a ERKEK   SİGORTALI KADIN   SİGORTALI 60   Yaş 7200   Gün 58   Yaş 7200   Gün 1/1/2036 – 31/12/2037 61 1/1/2036 – 31/12/2037 59 1/1/2038 – 31/12/2039 62 1/1/2038 – 31/12/2039 60 1/1/2040

Yazar | 2015-11-30T12:08:34+00:00 30 Kasım 2015|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

MEMURLAR İÇİN KADEMELİ EMEKLİLİK GEÇİŞ ŞARTLARI

KADIN MEMURLAR İÇİN KADEMELİ EMEKLİLİK GEÇİŞ ŞARTLARI KADIN MEMURLAR İÇİN KADEMELİ EMEKLİLİK KADEMELİ GEÇİŞ ŞARTLARI Memurluğa Giriş Tarihi 23/5/2002 Tarihinde Memurluk Süresi 23/5/2002 Tarihinden İtibaren 20 yılı Doldurmak İçin Kalan Süre 23/5/2002 Tarihinde Aranan Çalışma Süresi Yaş 8/9/1979 dan önce 22 yıl 8 ay 15 günden fazla – – – 8/9/1979-8/9/1981 22 yıl 8 ay

Yazar | 2015-11-30T12:03:05+00:00 30 Kasım 2015|Kategoriler: Kamu Çalışanları|0 Yorum

ÇALIŞMA İZNİ VERİLEN YABANCILARIN SİGORTALILIĞI

ÇALIŞMA İZNİ VERİLEN YABANCILARA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK İŞLEMLERİ Yurtiçinden yapılan başvurularda çalışma izni başlangıç tarihini izleyen 30 gün içinde, yurtdışından yapılan başvurularda ise yabancının yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde SGK sigortalı girişinin, en az Bakanlığımıza beyan edilmiş ücret üzerinden, yapılması zorunludur. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 22’nci maddesi uyarınca çıkartılmış bulunan

Yazar | 2015-11-30T11:12:52+00:00 30 Kasım 2015|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

2016 yılı Memur Maaşlarının Hesaplanmasına Esas Veriler

1/1/2016-30/06/2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere.... KATSAYILAR - Maaş Katsayısı 0,088817 Taban Aylık Katsayısı 1,390277 Yan Ödeme Katsayısı 0,028165 Kıdem Aylık Göstergesi (Kıdem Aylık Göstergesi*Hizmet Yılı*Maaş Katsayısı) Her hizmet yılı için 20, 25 yılı hizmetten sonra 500 Aile Yardımı Ödeneği (Eş için) (2.134*Maaş Katsayısı) 189,54 Aile Yardımı Ödeneği (Çocuk İçin- İki çocuk sınırı 2010 yılından

Yazar | 2015-11-30T10:54:10+00:00 30 Kasım 2015|Kategoriler: Kamu Çalışanları|0 Yorum

ENGELLİLER SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN NEREYE BAŞVURMALIDIR?

ENGELLİLER SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN NEREYE BAŞVURMALIDIR? Kişilerin başkalarına muhtaç olmadan yaşamlarını teminat altına almayı amaçlayan sosyal güvenlik hakkı, Anayasamız ve kanunlarla belirlenmiş vazgeçilemez bir insan hakkıdır. Nüfusumuzda önemli bir yeri oluşturan engellilerimiz, gerek çalışma gerekse emeklilik yaşamlarında özel olarak korunmaktadır. Engellilerimiz, sosyal güvenlik uygulamalarında diğer sigortalılara göre ayrıcalıklı kabul edilmekte ve daha

Yazar | 2015-11-30T10:40:44+00:00 30 Kasım 2015|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

YETİM AYLIĞI ALAN ENGELLİLERE FARK AYLIK ÖDENİR Mİ?

YETİM AYLIĞI ALAN ENGELLİLERE FARK AYLIK ÖDENİR Mİ? SGK’dan yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocukların aynı zamanda engellilikleri nedeniyle 2022 sayılı Kanuna göre de aylığa hak kazanacak durumda olması halinde, SGK’ca ödenen aylık miktarının, 2022 sayılı Kanuna göre kendilerine ödenebilecek tutardan az olması halinde, aradaki fark tutar ayrıca ödenmektedir. Bu sayede, engelli yetim

Yazar | 2015-11-30T10:38:07+00:00 30 Kasım 2015|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

YETİM AYLIĞI ALAN MALUL ÇOCUKLARIN HAKLARI

YETİM AYLIĞI ALAN MALUL ÇOCUKLARIN HAKLARI Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortasına tabi çalıştırılan hükümlü ve tutuklular, Haklarında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda

Yazar | 2015-11-30T10:37:06+00:00 30 Kasım 2015|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum

MALUL ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN HAKLARI

MALUL ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN HAKLARI 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra sigortalılığı başlayan kadın sigortalılardan emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunanlardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanlara, 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen hizmet süreleri ile sınırlı kalmak üzere bu sürelerinin dörtte biri kadar toplam hizmetlerine ilave

Yazar | 2015-11-30T10:35:55+00:00 30 Kasım 2015|Kategoriler: Sosyal Güvenlik Mevzuatı|0 Yorum
Load More Posts