Yargıtay 7, 9 ve 22.HD.Kararları (2010-2017)

YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2015/14601 Karar Numarası: 2015/20243 Karar Tarihi: 03.06.2015 KIDEM TAZMİNATI İLE İZİN ÜCRETİ ÜCRET VE İHTAR GİDERİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ BELİRSİZ ALACAK DAVASININ KISMEN EDA DAVASIYLA BİRLİKTE KÜLLİ TESPİT DAVASI OLARAK AÇILABİLMESİNİN İMKAN DAHİLİNDE OLDUĞU BELİRSİZ ALACAK VE TESPİT DAVASINDA KANUN AÇIKÇA ALACAK MİKTARININ VEYA DEĞERİNİN BELİRLENEMEMESİ VEYA

Yazar | 2018-01-18T08:24:43+00:00 9 Ekim 2015|Kategoriler: Yargıtay Kararları|0 Yorum

İSG’de Bilinmesi Gereken Pratik Bilgiler

İşveren, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Ayrıca işverenler sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise

Yazar | 2018-01-12T08:20:56+00:00 7 Ekim 2015|Kategoriler: Pratik Bilgiler|0 Yorum

Sorulu Cevaplı Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Uygulaması

  Kitap, uygulama ve teori açısından önemli bir eksikliği gidereceğine inanılmaktadır. Özellikle soru-cevap yönteminin seçilmiş olması, uygulayıcıların karşılaştıkları birçok sorunun cevabını bulabilmeleri açısından yararlı bir yöntemdir. Çalışmanın iş sağlığı ve güvenliğinin eğitimi, teorisi ve uygulamasında yer alan herkese yararlı olacaktır. Kitabın Konu Başlıkları Amaç, Kapsam, İstisnalar ve Tanımlar İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve

Yazar | 2017-10-04T13:49:37+00:00 2 Ekim 2015|Kategoriler: Kitaplar|0 Yorum

Çalışma Hayatında Esnek Çalışma Uygulamaları

    GİRİŞ Dünyada olduğu gibi ülkemizde de zaman içinde yaşanan ekonomik krizler, ortaya çıkan işsizlik gibi sosyal yapıda meydana gelen değişim, işçinin korunması yanında, iş piyasasının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik düzenlemeleri ve iş mevzuatındaki katı uygulamaların esnekleştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. İşletmelerin küreselleşme dolayısıyla uluslararası arenada rekabet edebilmeleri ve varlıklarım idame ettirebilmeleri çalışma tür ve

Yazar | 2017-10-04T13:50:36+00:00 2 Ekim 2015|Kategoriler: Kitaplar|0 Yorum

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşçi ve İşverenin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları

  İş Sağlığı ve Güvenliği'nde İşçi ve İşverenin Hukuki, Cezai ve İdari Sorumluluğu   Konu Başlıkları İş Sağlığı ve Güvenliği'nin Hukuki Dayanakları İş Sağlığı ve Güvenliği'nde İşveren Vekilinin Sorumluluğu İş Sağlığı ve Güvenliği'nde Devletin, İşçilerin, İşverenlerin ve Sendikaların Görevleri İş Sağlığı ve Güvenliği'nde İşçi ve İşverenin Hukuki, Cezai ve İdari Sorumluluğu İş Sağlığı ve

Yazar | 2017-10-04T13:51:53+00:00 2 Ekim 2015|Kategoriler: Kitaplar|0 Yorum
Load More Posts