Yargıtay 7, 9 ve 22.HD.Kararları (2010-2015)

YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2015/14601 Karar Numarası: 2015/20243 Karar Tarihi: 03.06.2015 KIDEM TAZMİNATI İLE İZİN ÜCRETİ ÜCRET VE İHTAR GİDERİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ BELİRSİZ ALACAK DAVASININ KISMEN EDA DAVASIYLA BİRLİKTE KÜLLİ TESPİT DAVASI OLARAK AÇILABİLMESİNİN İMKAN DAHİLİNDE OLDUĞU BELİRSİZ ALACAK VE TESPİT DAVASINDA KANUN AÇIKÇA ALACAK MİKTARININ VEYA DEĞERİNİN BELİRLENEMEMESİ VEYA OLANAKSIZ OLMASI HALİNDE DAVACININ BELİRSİZ

Yazar | 2015-10-09T17:46:39+00:00 9 Ekim 2015|Kategoriler: Yargıtay Kararları|0 Yorum

İşverenlerin Bilmesi Gereken Temel Bilgiler

1-İŞYERİ VE SİGORTALI BİLDİRİMİ: İşverenler tarafından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8, 9 ve 11. maddelerine göre, işyeri ve sigortalılara ilişkin bildirimler Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmalıdır. 2-İŞ SÖZLEŞMESİ: 4857 Sayılı Kanununun 8. maddesine göre süresi 1 yıl veya daha uzun olan iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması zorunludur. 3-ÇALIŞMA BELGESİ: 4857

Yazar | 2017-11-10T14:41:05+00:00 7 Ekim 2015|Kategoriler: Pratik Bilgiler|1 Yorum

Bunları biliyor musunuz ???

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ??? İşveren, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Ayrıca işverenler sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlü olduğunu, Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık

Yazar | 2015-10-07T14:14:07+00:00 7 Ekim 2015|Kategoriler: Pratik Bilgiler|0 Yorum
Load More Posts