ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: İşyerinde mobbinge uğrayan işçi, çalışmaktan kaçınabilir mi? CEVAP: İşyerinde işçiye uygulanan mobbing, iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin ruh ve beden bütünlüğünü tehlikeye sokacak ciddi ve yakın bir tehlike oluşturuyorsa, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı yerde işverene başvurarak durumun tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Talebi yönünde karar verilmesi halinde, gerekli […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: İşçi yıllık ücretli iznini dilediği zaman kullanabilir mi? CEVAP: İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, işçi iznini dilediği zaman kullanamaz. İşverenin izinin kullanılacağı süreyi ve zamanı belirleme yetkisi vardır. Buna rağmen işçinin izin dilekçesi verip işverenin bunu kabul etmesini beklemeden işten ayrılması halinde, iş sözleşmesini o tarihte feshettiğini gösterir.  

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: Yaşlılık aylığına hak kazanan ve belirli bir yaşa gelen işçilerin iş sözleşmesi hangi hallerde feshedilebilir? CEVAP: İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında ve Türk Borçlar Kanunu’nda, işçinin çalışma yaşına “üst sınır” getiren bir düzenleme bulunmamaktadır. Çünkü emekliliğin bir hak olduğu, yükümlülük olmadığı kabul edilmektedir. Doktrinde çoğunluk ve Yargıtay, yüksek zihinsel, fiziksel ve psikolojik efor gerektiren iş […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışan işçilerin isim listeleri ile işe başlamadan önce alınan periyodik sağlık raporları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirilecek mi? CEVAP: Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinde yapılan değişiklik sonucu artık işverenler, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: İşçinin eksik ödenen ücrete ihtirazı kayıt koymaması düşük ücreti kabul ettiği anlamına gelir mi? CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22 nci maddesinin yürürlüğe girmesinden itibaren, İş Hukukunda “zımni kabul, işyeri şartı haline gelme “müessesesi ortadan kalkmıştır. İşçi aleyhine iş şartlarında yapılacak aleyhe değişikliklerin 4857 sayılı Kanunun 22 inci maddesindeki prosedüre uygun olarak yapılması gerekir. Yani işçinin […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU SORU: İşveren, işyerinde işçiyi hangi hallerde elektronik gözetleyebilir? CEVAP: İşverenin işçi hakkında elektronik gözetleme sonucu elde ettiği bilgiler, kişisel veri niteliğinde olduğundan, işyerinde işçiyi elektronik gözetleyebilmesi için hukuka uygunluk sebeplerinin bulunması gerekir. Hukuka uygunluk sebepleri; yasanın izin vermesi, işçinin onayı ve işverenin üstün nitelikli yararıdır. Bu sebepler olmadıkça işçi işyerinde elektronik olarak gözetlenemez. Ayrıca işçi, […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: İşe alım sürecinde adayların kişisel bilgilerini edinen insan kaynakları sorumlusu ne yapmalıdır? CEVAP: İşe başvuru ilanında işyerinin adını açıkça belirtmeli, elde ettiği kişisel veriyi yalnızca işe alım ve eleme amacıyla kullanmalı, kişisel verilerin korunması mevzuatı konusunda eğitim almalı, adaylardan ihtiyaç duyulandan daha fazla bilgi talep etmemeli, elde ettiği kişisel veriyi güvende tutmalı ve paylaşmamalı, elde […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇBİR DEĞERİ YOKTUR!!! SORU: Hafta tatilinde çalıştırılan işçilere zamlı ücretin ödenmesi yeterli midir? CEVAP: Hafta tatili olması gereken günlerde çalıştırılan işçilere hafta içinde başka bir günde izin verilmemesi 4857 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine aykırılık oluşturur. Bu hükme aykırılığın İş Kanununda herhangi bir yaptırımı düzenlenmediği gibi […]

KIDEM TAZMİNATI TAVANI YÜKSELDİ

01/07/2017-31/12/2017 döneminde geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,102706), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,607645), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme […]

6331 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı Kanunun 85 ve 86 ncı maddeleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6, 15, 30 ve 38 inci maddelerini değiştirmiştir. Buna göre; Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan […]

Lütfi İnciroğlu - İnciroğlu Danışmanlık © 2016 İnciroğlu Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri