ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: Birden fazla işyerinde kısmi süreli çalışma sınırlandırılabilir mi? CEVAP: İşçi birden fazla işveren ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapabilir. Ancak işçinin aynı anda birden fazla işverenle kısmi süreli iş ilişkisine girmesi halinde, bu işyerlerindeki toplam çalışma süresi sağlığının korunması […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: İşyeri ortamında hangi gürültü düzeyi aşılırsa o işyerinde fazla çalışma yaptırılamaz? CEVAP: Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedibuçuk Saat ve Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, gürültü düzeyi en yüksek maruziyet etkin değerini (8h=85 Db(A)) aşan […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: İş sözleşmesinin sona ermesinde, işçiden alınan ibranameler hangi hallerde geçerlidir? CEVAP: İş sözleşmesinin sona ermesinde, işverenler genellikle işçilerden ibraname başlığını taşıyan ve işçinin herhangi bir alacak ve hakkının kalmadığı ifadesinin bulunduğu belge almaktadırlar. İbranamenin geçerli olabilmesi için, ibra sözleşmesinin […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: Günlük 11 saati aşan iş sürelerinde, ara dinlenmesi ne kadar olmalıdır? CEVAP: Günlük azami çalışma süresi on bir saattir. Yedi buçuk saati aşan çalışmalar yönünden en az bir saatlik ara dinlenmesi süresi, günlük en çok on bir saate kadar […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde, işveren nasıl bir prosedür izlemelidir? CEVAP: İşçinin tutuklanması veya gözaltına alınması halinde devamsızlığın İşK. m.17’deki bildirim süresini aşması işveren açısından bir haklı fesih nedenidir. Bildirim süresinin bitiminden sonra sözleşme feshedilmezse iş sözleşmesi askıda kalır. […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: Daha önce ödenmemiş olan genel tatil ücretleri hangi ücret üzerinden ödenir? CEVAP: Daha önce ödenememiş olan ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, fazla çalışma ücretlerinde olduğu gibi, işçinin son ücreti üzerinden değil, gerçekleştikleri dönemdeki ücretleri üzerinden hesaplanır. NOT: Mübarek kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim.

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: İş sözleşmesi devam ederken yürürlüğe giren işyeri yönetmeliği bağlayıcı mıdır? CEVAP: İş sözleşmesi devam ederken yürürlüğe giren ve işçi aleyhine sonuç doğuracak olan işyeri yönetmeliğinin İş Kanununun 22.maddesi uyarınca işçiye tebliğ edilmesi gerekir. İşçi tarafından kabul edilmeyen yönetmelik hükmü işçiyi bağlamaz

Lütfi İnciroğlu - İnciroğlu Danışmanlık © 2016 İnciroğlu Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri