ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: Günlük 11 saati aşan iş sürelerinde, ara dinlenmesi ne kadar olmalıdır? CEVAP: Günlük azami çalışma süresi on bir saattir. Yedi buçuk saati aşan çalışmalar yönünden en az bir saatlik ara dinlenmesi süresi, günlük en çok on bir saate kadar […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde, işveren nasıl bir prosedür izlemelidir? CEVAP: İşçinin tutuklanması veya gözaltına alınması halinde devamsızlığın İşK. m.17’deki bildirim süresini aşması işveren açısından bir haklı fesih nedenidir. Bildirim süresinin bitiminden sonra sözleşme feshedilmezse iş sözleşmesi askıda kalır. […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: Daha önce ödenmemiş olan genel tatil ücretleri hangi ücret üzerinden ödenir? CEVAP: Daha önce ödenememiş olan ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, fazla çalışma ücretlerinde olduğu gibi, işçinin son ücreti üzerinden değil, gerçekleştikleri dönemdeki ücretleri üzerinden hesaplanır. NOT: Mübarek kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim.

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: İş sözleşmesi devam ederken yürürlüğe giren işyeri yönetmeliği bağlayıcı mıdır? CEVAP: İş sözleşmesi devam ederken yürürlüğe giren ve işçi aleyhine sonuç doğuracak olan işyeri yönetmeliğinin İş Kanununun 22.maddesi uyarınca işçiye tebliğ edilmesi gerekir. İşçi tarafından kabul edilmeyen yönetmelik hükmü işçiyi bağlamaz

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: Ücreti eksik ödenen işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshederse,  altı iş günlük hak düşürücü süre işler mi? CEVAP: İşverence ücreti eksik ödenen işçinin haklı fesih yetkisi bakımından altı iş günlük süre işlemez. İşverence, işçinin ücretinin ödemediği, sözleşmeye aykırı davranışının sürdüğü, temadi ettiği müddetçe işçinin haklı nedenle fesih yetkisinin olduğu kabul edilmektedir.

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

SORU: Türkiye’de kimler turkuaz kart sahibi olabilir? CEVAP: Eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, ülkemizde gösterdiği faaliyet veya yatırımın ülke ekonomisine ve istihdamına etkisi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre, başvurusu uygun görülen yabancılar turkuaz kart sahibi olabilirler. Turkuaz kart sahibi olan yabancılar süresiz çalışma izin hakkına sahip olabileceği gibi […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: Emekliliğe hak kazanan işçinin iş sözleşmesi işverence geçerli nedenle sona erdirilebilir mi? CEVAP: İş ve toplu iş sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa işçinin yaşlılık aylığına hak kazanmış olması tek başına fesih için geçerli sebep teşkil etmez. Ancak işçinin aynı […]

Lütfi İnciroğlu - İnciroğlu Danışmanlık © 2016 İnciroğlu Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri