ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: İşçinin istifa etmesi durumunda işverence ödenen kıdem tazminatı tazminat vasfı taşır mı? CEVAP: İş Kanunu’nda sayılan haller dışında kıdem tazminatı ödenirse, (istifa, ikale gibi) kıdem tazminatı vasfı taşır. Çünkü eskiden kanunda var olan kıdem tazminatını mutlak emredici hüküm haline […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: Kadın işçi analık izninden sonra hem yarım çalışma hem de altı aylık ücretsiz izin talebinde bulunabilir mi? CEVAP: Doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren kadın işçiye isteği halinde ya haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin, ya da […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: Sosyal Güvenlik primlerinin haklı bir sebep olmaksızın belirlenen sürede ödenmemesinden üst düzey yöneticiler sorumlu mudurlar? CEVAP: Primlerin ödenmesinde kamu kurum ve kuruluşlarında genel müdür, yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanlığı ile tahakkuk ve tediye ile görevli muhasip-muhasebe ve hesap işleri […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: Asgari süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından sona erdirilmesi halinde, işçi iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilir mi? CEVAP: Asgari süreli sözleşmeler, tarafların bildirimli fesih haklarını asgari bir süre için ortadan kaldırdıkları belirsiz süreli sözleşmelerdir. Asgari sürenin bitimi ile sözleşme kendiliğinden sona […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: Alt işveren işçisinin ölümlü iş kazasından asıl işverenin cezai sorumluluğu var mıdır? CEVAP: Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı her türlü yükümlülüklerinden değil, sadece İş Kanunu, iş sözleşmesi ve alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerinden sorumludur. […]

TÜRKİYE’NİN AVRUPA’YA AÇILAN KAPISI EDİRNE

Lütfi İNCİROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Edirne Bölge Müdürü     TÜRKİYE’NİN AVRUPA’YA AÇILAN KAPISI EDİRNE (2006)   Marmara Bölgesi’nin Trakya kısmında yer alan Edirne, ilk olarak Traklar tarafından iskan edilmiş olup, 1361 yılında ise, Balkanlar’da yayılan Türklerin egemenliğine girmiştir. Edirne, Güneyinde Ege denizi, kuzeyde Bulgaristan, batıda Yunanistan, doğuda Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale ileri ile çevrilidir. […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: İşçinin ücretine haciz konması geçerli fesih nedeni midir? CEVAP: İşçinin ücretine haciz konması işyerinde iş akışını bozacak şekilde olumsuzluklara yol açmıyorsa, iş ilişkisinin işveren açısından sürdürülebilirliğini önemli ölçüde etkilemiyorsa, geçerli bir fesih nedeni sayılmaz.  

Bireysel Emeklilik Sigortasına Otomatik Katılım Uygulaması Başladı

2 Ocak 2016 tarihli ve 29936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların İşverenleri Aracılığı İle Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan hükümlere göre, iş yerlerinde 45 yaşını doldurmamış çalışanların otomatik BES’e dahil edilmelerine ilişkin esaslar belirlendi. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında özel sektör işverenleri yanında […]

Bireysel Emeklilik Sisteminde Güncel Gelişmeler

Lütfi İNCİROĞLU (E. ÇSGB Çalışma Genel Müdür Yardımcısı) BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE GÜNCEL GELİŞMELER GİRİŞ Bireysel Emeklilik Sistemi tamamlayıcı emeklilik programları arasında yer alan bir sistemdir. Bu sistemin amacı, devletin zorunlu sosyal güvenlik sağlayan sistemlerini güçlendirmek, kişilerin kendi sosyal güvenlikleri için tasarruf yapmalarını özendirmek ve teşvik etmek; sonuçta da özellikle yaşlılık döneminde emeklilerin daha tatmin edici […]

ÇARŞAMBA’NIN SORUSU

GÜZEL ŞEYLERİNİZİ PAYLAŞACAK DOSTLARINIZ YOKSA, SAHİP OLDUĞUNUZ GÜZEL ŞEYLERİN DE HİÇ BİR DEĞERİ YOKTUR !!! SORU: Kadın işçiye süt izni kullandırmamanın hukuki ve cezai yaptırımı nedir? CEVAP: İş Kanununda süt izni kullandırmamanın cezai yaptırımı düzenlenmemiştir. Ancak süt izni yasadan kaynaklanan bir mazeret iznidir ve yasal bir haktır. Kural olarak da ücrete tabidir. Yargıtay süt izni verilmemesi […]

Lütfi İnciroğlu - İnciroğlu Danışmanlık © 2016 İnciroğlu Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri